2014.05.05

Zálogjogok új rendszerben – a hitelbiztosítéki nyilvántartás

A 2014. március 15-én hatályba lépett új Ptk. jelentősen átalakította a zálogjog szabályozását, azon belül az ingó dolgok zálogjogi nyilvántartásának rendszerét. Az új Ptk. bevezette a hitelbiztosítéki nyilvántartást, melynek leglényegesebb szabályait - a Ptk-n túlmenően - a hitelbiztosítéki nyilvántartásról szóló 2013. évi CCXXI. törvény tartalmazza.
Folytatás...
2014.04.30

2014. május 1-jén teljeskörűen hatályba lépnek az új Földforgalmi törvény rendelkezései.

2014. április 30-án lejár a külföldiek termőföld vásárlási moratóriuma Magyarországon, így 2014. május 1-jén lépnek teljeskörűen hatályba a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (Földforgalmi törvény) rendelkezései.
Folytatás...
2013.07.31

Új Ptk. tájékoztató 2. rész

Általános rész (Új Ptk. hatodik könyv első-második rész)

Folytatás...
2013.06.05

Új Ptk. tájékoztató 1. rész

Kötelmi jog - Különös rész I. lényegi változások

Folytatás...
2012.10.16

KÖTELEZŐ CÉGMÓDOSÍTÁSOK

A Cseri és Társai Ügyvédi Iroda tájékoztatja kedves ügyfeleit, hogy a Cégeljárásról szóló 2006. V. törvény 2012. március 1-én hatályba lépett módosítása jelentős és fontos adat-bejelentési kötelezettségeket ró a cégekre.

A jogszabály szerint a cégeknek az alábbi, kötelező módosításokat kell elvégezniük:
  • be kell nyújtani a cég által székhelyként / telephelyként / fióktelepként használat ingatlan használati jogosultságát igazoló, a használt ingatlan tulajdonosa által kiadott használati nyilatkozatot;
  • be kell jelenteni a cég képviseletre jogosultjának és tagjának az adóazonosító jelét, nem természetes személy tag esetén az adószámát;
  • be kell jelenteni továbbá a képviseletre jogosult természetes személy születési idejét;
  • amennyiben a cégben bármely pozícióban külföldi természetes vagy jogi személy szerepel, úgy e személyeknek kézbesítési meghatalmazottat kell kijelölni, és a kézbesítési meghatalmazást szintén be kell nyújtani a Cégbíróságnak.
Folytatás...
2012.09.17

ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE

2012. július 1-jével új Munka Törvénykönyve (2012. évi I. tv. – Mt.) lépett hatályba.
Az új Mt. bizonyos területeken lényeges változásokat hozott a korábbi (1992. évi XXII. tv.) Munka Törvényvéhez képest, számos területen azonban megtartotta a korábbi Mt. szabályozását.

  • Az új Mt.-vel változtak pl. a munkaszerződés tartalmi elemei és változott a munkáltató munkaviszony létesítésével kapcsolatos tájékoztatási kötelezettsége is (pl. már nem elegendő a bérfizetés napjáról tájékoztatást adni, tájékoztatni kell a munkavállalót a munkabérről való elszámolás módjáról, a munkabérfizetés gyakoriságáról, a kifizetés napjáról).
Folytatás...
2012.06.28

A biztosítás és viszontbiztosítás

A biztosítás és viszontbiztosítás egyike a jogvitákkal leginkább érintett területeknek, a biztosítási viták száma évről évre nő – irodánkkal e témában készített interjút az Acquisition International magazin.

Resolving Disputes in the Insurance & Reinsurance Industry (PDF)
2012.04.20

A cégbírósági illetékek

  2012. március 1. előtt 2012. március 1-től
     
cégbejegyzés    
nyilvánosan működő részvénytársaság, illetve az európai részvénytársaság 600 000 forint 600 000 forint
Folytatás...
2012.01.20

Diákmunka – munkaerő-kölcsönzés

A sokak által „diákmunka”-ként ismert tevékenység a jogi szabályozásban ismeretlen. A diák munkavállalókra is az 1992. évi XX. törvény a Munka Törvénykönyvéről (Mt.) érvényes. Az adóztatási és járulékfizetési kötelezettségek tekintetében eltérőek a szabályok.

Folytatás...
Budapesti Ügyvédi Kamara nyilvántartási szám: 0129 / Bankszámla adatok: Unicredit Bank Hungary Zrt.
HU09 1090 0028 0000 0007 6844 0423 (HUF) / HU23 1091 8001 0000 0007 6844 1345 (EUR)