2012.10.16

KÖTELEZŐ CÉGMÓDOSÍTÁSOK

A Cseri és Társai Ügyvédi Iroda tájékoztatja kedves ügyfeleit, hogy a Cégeljárásról szóló 2006. V. törvény 2012. március 1-én hatályba lépett módosítása jelentős és fontos adat-bejelentési kötelezettségeket ró a cégekre.

A jogszabály szerint a cégeknek az alábbi, kötelező módosításokat kell elvégezniük:
  • be kell nyújtani a cég által székhelyként / telephelyként / fióktelepként használat ingatlan használati jogosultságát igazoló, a használt ingatlan tulajdonosa által kiadott használati nyilatkozatot;
  • be kell jelenteni a cég képviseletre jogosultjának és tagjának az adóazonosító jelét, nem természetes személy tag esetén az adószámát;
  • be kell jelenteni továbbá a képviseletre jogosult természetes személy születési idejét;
  • amennyiben a cégben bármely pozícióban külföldi természetes vagy jogi személy szerepel, úgy e személyeknek kézbesítési meghatalmazottat kell kijelölni, és a kézbesítési meghatalmazást szintén be kell nyújtani a Cégbíróságnak.

Amennyiben kizárólag a fentiekben felsorolt kötelező módosításokat végzik el a cégben, úgy az eljárás mentes az illeték- és közzétételi költségtérítés-fizetési kötelezettség alól.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a fenti módosításokat kötelező jelleggel a cégben 2012. március 1. után elvégzett első módosításkor, de legkésőbb 2013. február 1-ig el kell végezni. Amennyiben a fenti módosításoknak a cég nem tesz eleget, a Cégbíróság 50.000,- Ft – 900 000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal is sújthatja a céget.

Ügyvédi Irodánk a fentiekben ismertetett cégmódosítási eljárásban szívesen áll az Önök rendelkezésére.

Felhívjuk kedves ügyfeleink figyelmét arra is, hogy a Cégtörvény tevékenységi körökre vonatkozó szabályai is változtak. A jövőben a TEÁOR-besorolás szerinti tevékenységi körök módosítására a cégek könyvelőjén keresztül van lehetőség. Az új folyamat szerint a könyvelő jelenti be a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé a tevékenységi körök módosítását, a NAV pedig hivatalból értesíti az illetékes Cégbíróságot, amely a tevékenységi körök változásait szintén hivatalból átvezeti a cégjegyzékben.
 
Budapesti Ügyvédi Kamara nyilvántartási szám: 0129 / Bankszámla adatok: Unicredit Bank Hungary Zrt.
HU09 1090 0028 0000 0007 6844 0423 (HUF) / HU23 1091 8001 0000 0007 6844 1345 (EUR)