2013.07.31

2013. augusztus 1-től a kamatjövedelmek után 16% SZJA és 6% EHO is fizetendő

2013. augusztus 1-től a kamatjövedelmek után 16% SZJA és 6% EHO is fizetendő

 2013. augusztus 1-jétől a kamatjövedelmek után, a 16 százalékos személyi jövedelemadó (kamatadó) mellett 6 százalék mértékű egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az új közterhet az egyes közteherviselési kötelezettséget előíró törvények módosításáról szóló 2013. évi CXXIII. törvény írja elő. 

Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény 2013. augusztus 1-jei módosításával a belföldi magánszemély vagy - ha a jövedelem utáni adófizetésre a személyi jövedelemadó törvény szerint a kifizető köteles - a kifizető 6 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást fizet a kamatjövedelem adóalapként meghatározott összege után, kivéve a személyi jövedelemadó törvény szerint adómentesnek minősülő kamatjövedelmet vagy kamatot. A kamatjövedelmet a személyi jövedelemadó törvény 65. §-a szerint kell értelmezni.

Kamatjövedelemnek minősül:

  • Bármely hitelintézeti betét (takarékbetét), fizetési számla követelés-egyenlege után jóváírt és/vagy tőkésített kamat összegéből a szokásos piaci értéket meg nem haladó rész.
  • A nyilvánosan forgalomba hozott és forgalmazott, a tőkepiacról szóló törvényben ilyenként meghatározott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (pl.: kötvény), vagy kollektív befektetési értékpapír (pl.: befektetési jegy) kamata, hozama.
  • A nyilvánosan forgalomba hozott és forgalmazott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kollektív befektetési értékpapír beváltásakor, visszaváltásakor, átruházásakor elért jövedelem (kivéve kollektív befektetési értékpapírnak meghatározott tőzsdéken történő átruházása).
  • A biztosítói teljesítésből a befizetett díjat meghaladó összeg, kivéve az adómentes és más címen adóköteles jövedelmeket.
  • Meghatározott szövetkezet tagja által a szövetkezetének nyújtott tagi kölcsön kamatának azon része, amely a felszámítás időszakában érvényes jegybanki alapkamatot legfeljebb 5 %-kal haladja meg, feltéve, hogy a szövetkezet tagjainak a jogszabályban előírt célokon kívül és mértékeket meghaladóan hitelt nem nyújt, a tagjainak hitelfelvételéhez pénzintézetnél fedezetet nem képez, kezességet nem vállal, pénzt elszámolásra nem ad.
  • A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény tagját (kedvezményezettjét, örökösét) a tag munkaviszonyának a feltételes jogszerzési időtartam lejárta előtti megszűnése miatt megillető összegből a tag által befizetett hozzájárulás-kiegészítés összegét meghaladó rész.

A kamatjövedelmen kívül 6 százalékos egészségügyi hozzájárulási kötelezettség terheli még a személyi jövedelemadó törvény 67/B. §-a szerint megállapított lekötési hozamot is, ha a tartós befektetési szerződés szerinti lekötés megszakítására a hároméves lekötési időszak utolsó napját megelőzően kerül sor.

A szabályok nem alkalmazhatóak a 2013. augusztus 1-jét megelőzően megkötött tartós befektetési szerződések lekötési hozamára.

A befektetők két módon kerülhetik el a 6 százalékos új terhelést:

  • egyrészt érdemes realizálni a meglévő profitokat,
  • másrészt a jövőben az eddiginél is nagyobb mértékben célszerű a továbbra teljesen adómentes TBSZ (Tartós Befektetési Szerződés) használata.

Figyelmeztetnek arra is, hogy augusztustól megszűnik a kamatjövedelmek és az árfolyamveszteség összevezethetősége, vagyis már nem a kettő különbözete jelenti az adó alapját.

Jelen tájékoztatás nem minősül jogi tanácsadásnak, amennyiben további kérdése lenne, vegye fel irodánkkal a kapcsolatot.

Budapesti Ügyvédi Kamara nyilvántartási szám: 0129 / Bankszámla adatok: Unicredit Bank Hungary Zrt.
HU09 1090 0028 0000 0007 6844 0423 (HUF) / HU23 1091 8001 0000 0007 6844 1345 (EUR)