2013.05.31

Új Ptk. 2014. 03. 15.

2013. február 26-án kihirdették Magyarország új Polgári Törvénykönyvét (2013. évi V. tv. – Ptk.), amely 2014. március 15-én fog hatályba lépni.

Az új Ptk. nyolc könyvből áll (Bevezető rendelkezések, Az ember mint jogalany, A jogi személy, Családjog, Dologi jog, Kötelmi jog, Öröklési jog és Záró rendelkezések), a terjedelme pedig csaknem kétszerese a jelenleg hatályosnak, ami részben abból fakad, hogy a családjog mellett a társasági jog anyagi szabályai is bekerültek a törvénykönyvbe.

Arról, hogy milyen újításokat, változásokat hoz az új Ptk., folyamatosan teszünk közzé írásokat.
Budapesti Ügyvédi Kamara nyilvántartási szám: 0129 / Bankszámla adatok: Unicredit Bank Hungary Zrt.
HU09 1090 0028 0000 0007 6844 0423 (HUF) / HU23 1091 8001 0000 0007 6844 1345 (EUR)