2012.04.20

A cégbírósági illetékek

  2012. március 1. előtt 2012. március 1-től
     
cégbejegyzés    
nyilvánosan működő részvénytársaság, illetve az európai részvénytársaság 600 000 forint 600 000 forint
zártkörűen működő részvénytársaság, korlátolt felelősségű társaság 100 000 forint 100 000 forint
egyéb jogi személy 100 000 forint 100 000 forint
jogi személyiség nélküli gazdasági társaság 50 000 forint 50 000 forint
egyéni cég 30 000 forint 30 000 forint
külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe 50 000 forint 50 000 forint
külföldi vállalkozás közvetlen kereskedelmi képviselete 50 000 forint 50 000 forint
     
egyszerűsített eljárással történő cégbejegyzési kérelem 15 000 Ft zártkörűen működő részvénytársaság, korlátolt felelősségű társaság: 50 000 Ft
jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén: 25 000 forint
egyéni cég esetén: 15 000 forint
     
nem említett egyéb cégbírósági eljárás illetéke 15 000 Ft 15 000 Ft
     
jogutód nélkül megszűnt gazdálkodó szervezet vagyontárgyára vonatkozóan jognak vagy ténynek a törlésére irányuló bírósági nemperes eljárás illetéke   10 000 forint
     
átalakulás, minősített többséget biztosító befolyás létrejötte, valamint az elismert vállalatcsoportként való működés, illetve a nyilvánosan működő részvénytársaság cégadataira vonatkozó változás bejegyzése iránti kérelem illetéke 50 000 Ft 50 000 Ft
     
A cég vagyonában bekövetkezett változás bejelentése iránti eljárás    
nyilvánosan működő részvénytársaság, illetve az európai részvénytársaság 240 000 forint 240 000 forint
zártkörűen működő részvénytársaság, korlátolt felelősségű társaság 40 000 forint 40 000 forint
egyéb jogi személy 40 000 forint 40 000 forint
jogi személyiség nélküli gazdasági társaság 20 000 forint 20 000 forint
egyéni cég 12 000 forint 12 000 forint
külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe 20 000 forint 20 000 forint
külföldi vállalkozás közvetlen kereskedelmi képviselete 20 000 forint 20 000 forint
     
cégkivonat 5 000 forint 5 000 forint
cégbizonyítvány 3 000 forint 3 000 forint
cégmásolat 7 000 forint 7 000 forint
     
cégnyilvántartásban szereplő elektronikus okiratok elektronikus úton történő megküldéséért, illetve papír alapú másolatáért 2 000 forint 2 000 forint
Budapesti Ügyvédi Kamara nyilvántartási szám: 0129 / Bankszámla adatok: Unicredit Bank Hungary Zrt.
HU09 1090 0028 0000 0007 6844 0423 (HUF) / HU23 1091 8001 0000 0007 6844 1345 (EUR)