Részletek mutatása
Részletek elrejtése
 • adójog

  • Irodánk szükség esetén akár külső szakértők bevonásával projektfinanszírozás, egyes ügyletkötések adójogi tervezéséhez nyújt jogi tanácsokat, és jogviták esetén az adóhatóság előtt, illetve adóperekben ellátja ügyfelei képviseletét. 
 • biztosítási jog

  • A biztosítási jog széles skáláját öleli fel tevékenységünk: alapítás, folyamatos jogi tanácsadás, közreműködés biztosítási szerződések és egyéb biztosítási tárgyú együttműködések feltételeinek kidolgozásában, peres és peren kívüli képviselet a felügyeleti hatóságok előtt is, a hazai és külföldi biztosító és biztosításközvetítő - valamint assistance szolgáltatást nyújtó - társaságok számára.
 • cégátvilágítás

  • Irodánk cégfelvásárlások, egyesülések, ingatlan projektek során teljeskörű jogi átvilágítási szolgáltatásokat nyújt ügyfelei számára. Ennek során cégek társasági jogi, munkajogi, hitel- és teljes szerződésállománnyal kapcsolatos átvilágítást végzünk, kialakult eljárási rend és nemzetközi standardek szerint.
 • csőd- és felszámolási eljárás

  • Ügyfeleink számára az illetékes hatóságok, bíróságok előtti jogi képviselet nyújtjuk csőd- és felszámolási eljárásokban, adó- és gazdasági szakértőink segítségével együtt teljes körű tanácsadást biztosítunk az eljárásokat megelőző időszakban, illetve ezen eljárások során.
 • egyesülések és felvásárlások

  • Hazai és nemzetközi ügyfeleink magyarországi befektetésivel kapcsolatos komplex (jogi és gazdasági) tanácsadást, társasági és versenyjogi képviselet nyújtunk hatóságok előtt. Irodánk ügyfelei rendelkezésére áll a felvásárlási, egyesülési folyamat összes szakasza során.
 • franchise

  • Irodánk széles körű tapasztalataival ügyfelei rendelkezésére áll nemzetközi hálózathoz csatlakozó és hazai franchise hálózatok kialakítása és működtetése során.
 • ingatlan-és építési jog

  • Irodánk lakóparkok, ipari parkok, logisztikai csarnokok, társasházak, irodaházak, zöld- és barnamezős beruházások, áruházak, közmű- és úthálózatok fejlesztése, tervezése, kivitelezése során nyújt komplett jogi szolgáltatást.
 • kártérítési jog

  • Irodánk közlekedési, termékfelelősségi, környezetszennyezési, más szerződéses és szerződésen kívüli kárügyekben biztosít ügyfelei számára jogi tanácsadást, illetve peres és peren kívüli képviseletet. Irodánk eljár hazai és külföldi károsultak, károkozók oldalán, valamint hazai és külföldi biztosítók, viszontbiztosítók, kárrendezési irodák, autóklubok, ügyvédi irodák megbízásából is.
 • kereskedelmi jog

  • Hazai és nemzetközi ipari-, építési-, kereskedelmi vállalkozások részére, hazai és nemzetközi ügyletek során komplex jogi közreműködést biztosítunk (tanácsadás, szerződéskötés, képviselet szerződési jogvitákban).
 • követeléskezelés

  • Irodánk hazai és nemzetközi ügyfelei számára nyújt teljes körű jogi szolgáltatást a késedelmes követelések érvényesítése érdekében, peres és peren kívüli eljárásokban.
 • közbeszerzés

  • Irodánk főként az ajánlattevői oldal részére történő jogi tanácsadást és képviseletet a közbeszerzési eljárás teljes folyamatában, az ajánlatok előkészítésétől kezdve a szerződéskötésig, illetve szükség esetén annak végleges teljesítéséig, jogorvoslati eljárásokban.
 • projektfinanszírozás

  • Irodánk ügyfelei számára jogi tanácsadást és képviselet biztosít elsősorban ingatlan-beruházási ügyletek során. Tevékenységünk magában foglalja a pénzintézetek előtti képviseletet, a hitel- és egyéb kapcsolódó szerződések véleményezését, eljárást, tanácsadást a teljesítés és az esetleges jogviták során.
 • munkajog

  • Irodánk elsősorban az általa képviselt társaságok számára nyújt jogi tanácsadást munkajogi kérdésekben, ideértve elsősorban vezetői és általános munkaszerződések, kollektív szerződések elkészítését, véleményezését, fennálló munkaviszonyok felülvizsgálatát, munkaügyi szabályzatok kidolgozását, véleményezését (munkaügyi audit), munkáltatói intézkedések előkészítését, véleményezését. A fentieket túlmenően peres- és peren kívüli képviseletet vállalunk munkaügyi jogvitákban mind munkáltatói, mind pedig munkavállalói oldalon.
 • non-profit szervezetek

  • Fontosnak tartjuk a civil szféra társadalmi szerepvállalásának elősegítését, mely területen irodánk elsősorban alapítványok, egyesületek, non-profit társaságok alapítása és működése során nyújtott jogi tanácsadással vesz részt.
 • perbeli képviselet

  • Ügyfeleink számára az irodánk összes szakterületén nyújtunk perbeli képviseletet mind rendes bírósági, mint válaszottbírósági, illetve egyéb, alternatív vitarendezési fórumon.
 • pénzügyi jog

  • Irodánk széleskörű tapasztalattal rendelkezik hitelezési, értékpapír, befektetési, biztosítási, magánpénztári ügyek kapcsán, melyekben ügyfelei számára tanácsadást és képviseletet biztosít.
 • szellemi alkotások joga

  • Irodánk ügyfelei számára jogi tanácsadást biztosít a szellemi tulajdon védelmének lehetőségeire vonatkozóan, továbbá eljár védjegy- és szabadalmi ügyekben az eljárás minden szakaszában, illetve az esetleges jogviták, bitorlási ügyek kapcsán (újdonság kutatás, lajstromozás, megújítás, módosítás, megszűntetés). Irodánk ügyfelei számára koordinációt nyújt a több országban folytatott védjegy lajstromozási eljárásokban.
 • szerződési jog

  • Irodánk a hazai és nemzetközi gazdasági élet számos területéhez (ipari-, építési-, kereskedelmi vállalkozások) kapcsolódóan készít szerződéseket, képviseljük ügyfeleinket szerződéses jogvitákban.
 • társasági jog

  • Irodánk teljeskörű szolgáltatást (jogi és adózási tanácsadás) nyújt hazai és külföldi befektetők számára cégalapítási eljárásokban, illetve a társaságokban bekövetkező változások (egyesülés, átszervezés, vagyon-változás, átalakulás, egyéb módosítások) jogi vonatkozásainak ügyintézése során.
 • telekommunikáció

  • Irodánk távközlési cégek és e területre befektetni szándékozó hazai és külföldi vállalkozások részére nyújt tanácsadást, közreműködik cégalapításban, részesedésszerzés jogi vonatkozású ügyeinek intézésében, képviseletet biztosít hatóságok és bíróságok előtt engedélyezési és versenyjogi eljárásban.
 • választottbírósági eljárás

  • Ügyfeleink számára képviselet biztosítunk magyarországi, és a velünk együttműködésben álló ügyvédi irodákon keresztül egyéb, nemzetközi választottbírósági fórumokon.
 • versenyjog

  • Irodánk tanácsadást biztosít külföldi és belföldi társaságok, befektetők számára a hazai jogi környezet ismertetése során, továbbá képviselet nyújt versenyhivatali (bírósági) eljárásokban, a tisztességtelen piaci magatartást kifogásoló eljárásokban (piaci fölénnyel való visszaélés, reklám és fogyasztóvédelmi ügyekben).
Budapesti Ügyvédi Kamara nyilvántartási szám: 0129 / Bankszámla adatok: Unicredit Bank Hungary Zrt.
HU09 1090 0028 0000 0007 6844 0423 (HUF) / HU23 1091 8001 0000 0007 6844 1345 (EUR)